KỸ THUẬT TRỊ LIỆU: TƯỞNG TƯỢNG VẬN ĐỘNG TỪNG NẤC (GMI)

Bài viết trình bày kỹ thuật tưởng tưởng vận động từng nấc (GMKI), một kỹ thuật trị liệu mới khá hiệu quả trong trường hợp đau vùng phức hợp hoặc đau chi ma

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này