THỬ CƠ BẰNG TAY: CỔ TAY VÀ BÀN NGÓN TAY

Cập nhật lần cuối vào 14/12/2022

XEM LẠI: 
TÀI LIỆU: BÀI GIẢNG THỬ CƠ BẰNG TAY
VÀ: GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG CỔ VÀ BÀN TAY. CƠ VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ

Một số lưu ý khi thử cơ:

 • Lượng giá tầm vận động trước
 • Người khám cố định đầu gần, hướng dẫn rõ ràng để người được thử hợp tác, vận động chủ động hết khả năng, tạo kháng trở hoặc nâng đỡ ở đầu xa tuỳ bậc thử cơ.
 • Cơ bậc 3 (di chuyển hướng lên) thường được sử dụng để sàng lọc khả năng co cơ, nếu đạt bậc 3 người khám sẽ chuyển qua khám bậc 4, 5 (kháng trở bằng tay ở đầu xa và so sánh bên lành), nếu không đạt thì chuyển qua khám bậc 2 (di chuyển mặt phẳng ngang)
 • Lưu ý tư thế người bệnh đúng và các vận động thay thế, bù trừ.

gập cổ tay

Thử cơ: gập và nghiêng quay cổ tay

Tên tiếng Anh:

 • Wrist Flexion and Radial Deviation MMT

Cơ được thử:

 • Flexor Carpi Radialis/ Cơ gập cổ tay quay
 • Các cơ phụ: gập cổ tay trụ và gan tay dài

Tư thế:

 • Bậc 3,4: Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay quay ngửa, cổ tay duỗi, nghiêng trụ và các ngón thư giãn
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay hơi sấp đặt trên mặt bàn/ván, cổ tay duỗi, nghiêng trụ và các ngón thư giãn

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Thử cơ: gập và nghiêng trụ cổ tay

Tên tiếng Anh:

 • Wrist Flexion and Ulnar Deviation MMT

Cơ được thử:

 • Flexor Carpi Ulnaris/ Cơ gập cổ tay trụ
 • Các cơ phụ: gập cổ tay quay và gan tay dài

Tư thế:

 • Bậc 3, 4: Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay quay ngửa, cổ tay duỗi, nghiêng quay và các ngón thư giãn
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay hơi sấp đặt trên mặt bàn/ván, cổ tay duỗi, nghiêng quay và các ngón thư giãn

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Video: Thử cơ gấp cổ tay

Ghi chú: Cơ gan tay dài (Palmaris longus)

Là một cơ gập cổ tay yếu, có thể được sờ thấy ở đường giữa mặt trước cổ tay khi gập cổ tay. Ở khoảng 13% dân số cơ này rất nhỏ hoặc không có. Giảm sức cầm nắm không liên quan đến sự vắng mặt của cơ gan tay dài.

Cơ gan tay dài

duỗi cổ tay

Thử cơ duỗi và nghiêng quay cổ tay

Tên tiếng Anh:

 • Wrist Extension and Radial Deviation MMT

Cơ được thử:

 • Extensor Carpi Radialis Longus and Extensor Carpi Radialis Brevis
 • Cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn
 • Cơ phụ: Cơ duỗi cổ tay trụ

Tư thế:

 • Bậc 3, 4: Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay quay sấp, cổ tay gấp, nghiêng trụ, các ngón gấp nhẹ
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay hơi ngửa đặt trên mặt bàn/ván, cổ tay gấp, nghiêng trụ, các ngón gấp nhẹ

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Thử cơ duỗi và nghiêng Trụ cổ tay

Tên tiếng Anh:

 • Wrist Extension and Ulnar Deviation MMT

Cơ được thử:

 • Extensor Carpi Ulnaris
 • Cơ duỗi cổ tay trụ
 • Cơ phụ: Cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn

Tư thế:

 • Bậc 3, 4: Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay quay sấp, cổ tay gấp, nghiêng quay, các ngón gấp nhẹ
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay hơi sấp đặt trên mặt bàn/ván, cổ tay gấp, nghiêng quay, các ngón gấp nhẹ

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Video: Thử cơ duỗi cổ tay

BÀN NGÓN TAY

Một số hình ảnh thử cơ bàn ngón tay

Ghi chú: Bạn đọc cũng có thể xem các hình ảnh và video lượng giá, tập luyện ở trang Y HỌC PHỤC HỒI

👋 Chào bạn!

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email mỗi tuần.

MinhdatRehab

Gởi bình luận

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này