CASE STUDY 23: HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG

Cập nhật lần cuối vào 16/03/2023

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Người đọc sẽ có thể:

  1. Đánh giá các thông tin từ hỏi bệnh một bệnh nhân bị đau thắt lưng và dị cảm chi dưới và xác định các thông tin thích hợp nhất.
  2. Xác định các điểm nào của kết quả x quang có thể hữu ích nhất để xác định chẩn đoán chính xác.
  3. Xác định các điểm nào của khám tư thế và khám sàng lọc phần tư dưới có thể cung cấp những thông tin thích hợp nhất khi thực hiện khám lâm sàng.
  4. Quyết định các nghiệm pháp đặc biệt nào có thể hữu ích nhất để đưa ra một chẩn đoán chính xác.
  5. Quyết định can thiệp nào có thể là thích hợp nhất cho bệnh nhân này.

Đọc tiếp

CASE STUDY N5: BỆNH LÝ RỄ CỔ

Cập nhật lần cuối vào 04/11/2021

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Người đọc sẽ có thể:

  1. Xác định các nghiệm pháp lâm sàng cần thiết để phân biệt các triệu chứng khác nhau ở chi trên mà một bệnh nhân với bệnh lý rễ cột sống cổ có thể gặp.

Đọc tiếp

CASE STUDY N1: THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ LẤY BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM

Cập nhật lần cuối vào 04/11/2021

CÁC MỤC TIÊU HỌC TẬP

Người đọc sẽ có thể:

  1. Mô tả tại sao quá trình thăm khám là quan trọng trong việc thiết lập các mục tiêu và kết quả lấy người bệnh làm trung tâm.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này