TỔN THƯƠNG ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY Ở TRẺ SƠ SINH

Cập nhật lần cuối vào 03/06/2021

I. Bệnh / Rối loạn:

Định nghĩa

Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay ở trẻ sơ sinh ((Neonatal Brachial Plexus Injury , NBPI) là tình trạng liệt toàn bộ hoặc một phần của chi trên do chấn thương đám rối thần kinh cánh tay xảy ra khi sinh.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này